„Polska Smakuje w turystyce”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polska Organizacja Turystyczna podpisali list intencyjny w sprawie współpracy branży turystycznej z lokalnymi producentami żywności, w ramach akcji "Polska Smakuje w turystyce". Przy podpisywaniu listu obecni byli minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Celem listu i zainaugurowanej akcji jest  zarówno promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, oferującego dobrą i bezpieczną żywność, jak i wzmocnienie działań mających na celu współpracę branży turystycznej z lokalnymi producentami żywności, w szczególności z rolnikami prowadzącymi działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że budowanie skróconego łańcucha dostaw od producenta do konsumenta, jest w tym przypadku także budowaniem społecznych więzi i wzajemnego zaufania.

Dzięki łączeniu rolników  i lokalnych producentów żywności z przedstawicielami branży hotelarskiej, hotele i pensjonaty  uatrakcyjnią swoją ofertę siłą regionalnych przysmaków, a producenci żywności zyskają nowe kanały dystrybucji.

W ramach akcji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej, lokalnych rolników i producentów żywości pomoże w nawiązywaniu kontaktów między dostawcami, a punktami gastronomicznymi. Każdy właściciel hotelu, czy restauracji, będzie mógł zgłosić się do jednego z 17 Oddziałów Terenowych KOWR, gdzie uzyska pomoc w odnalezieniu lokalnego rolnika lub przetwórcy żywności. KOWR będzie także organizował regionalne pokazy i degustacje dedykowane branży hotelowej. W ramach kampanii będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne uświadamiające przedsiębiorcom turystycznym jak ogromny potencjał ma turystyka kulinarna i bogactwo oferty regionalnych dostawców.

Źródło: MRiRW  www.gov.pl/rolnictwo