Wydłużenie terminów przygotowania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Minister Finansów wydłużył o 3 miesiące terminy sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej formie na wsi działa większość Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń lokalnych.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminów przygotowania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe...

W kwietniu dodatkowe zasiłki opiekuńcze

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzone w związku z zawieszeniem działalności szkół i przedszkoli w związku ze stanem epidemicznym zostało ustawą z dnia 31 marca 2020 r przedłużone o kolejne 14 dni z terminem wstecznym od 26 marca br; poszerzyło się też grono dzieci, na które można dostać pomoc w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej: W kwietniu dodatkowe zasiłki opiekuńcze

Wsparcie dla przedsiębiorców wiejskich w Tarczy antykryzysowej

Wprowadzenie przez polski rząd pakietu ustaw powszechnie nazywanego Tarczą antykryzysową ma pomóc polskiej gospodarce, w tym przedsiębiorczości wiejskiej w łagodzeniu skutków kryzysu wywołanego pandemią. Założeniem ogólnym tarczy jest umożliwienie zachowania ciągłości działania firm i utrzymanie miejsc pracy.

Czytaj więcej: Wsparcie dla przedsiębiorców wiejskich w Tarczy antykryzysowej