Zniesienie trybu konkurencyjnego w operacjach PROW 2014-2020

Od 18 kwietnia 2020 r. we wszystkich działaniach i poddziałaniach oraz pomocy technicznej realizowanych w ramach  PROW 2014-2020 przestał obowiązywać tryb konkurencyjny wyboru wykonawców.

Koszty kwalifikowane, również przekraczające 30 tys. zł., nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem trybu konkurencyjnego podczas ich wyboru. Dotyczy to również poniesionych kosztów do dnia wejścia w życie niżej wymienionej ustawy, tj. do dnia 17 kwietnia 2020 r. w przypadku postępowań o wypłatę pomocy, także technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej niezakończonych do dnia wejścia Ustawy w życie.

Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)  Art. 53 pkt 5