„Dobrostan zwierząt” - termin wydłużony do 15.06.2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności  z działania 14. Dobrostan zwierząt  w ramach PROW 2014-2020 do 15 czerwca 2020 roku.

Działanie „Dobrostan zwierząt” skierowane jest do hodowców krów i świń, którzy zadbają o lepsze warunki bytowe zwierząt poprzez zwiększenie powierzchni o co najmniej 20% w stosunku do obecnie wymaganej minimalnej powierzchni lub zapewnienie dostępu do pastwisk i wybiegów.

Więcej o działaniu można przeczytać m.in. w Biuletynie „Przedsiębiorczość Wiejska” nr 1/2020 wydawanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie: TUTAJ (str.25)

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną poprzez aplikację eWniosekPlus na wspólnym formularzu wniosku dla dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020.

Każdy dzień roboczy opóźnienia (po 15 czerwca 2020 r.) skutkuje obniżeniem kwoty płatności o 1%. Ostateczny termin mija 10 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) 

Źródło: www.arimr.gov.pl