Interwencja Komisji Europejskiej na rynkach rolnych w związku z koronawirusem

Komisja Europejska przyjęła 30.04.2020 pakiet legislacyjny, dotyczący interwencji na rynkach rolnych w związku z kryzysem wywołany pandemią COVID-19. Od 7 maja br. można będzie, między innymi, składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mleczarskich. 

Pakiet obejmuje 11 rozporządzeń, których publikacja w Dzienniku Urzędowym UE zaplanowana jest na początek maja br.

Dopłatami do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa ma być objęte:

  • bydło w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, którego mięso nie było wcześniej przechowywane;
  • mięso baranie i kozie,
  • odtłuszczone mleko w proszku (OMP), przy czym wnioski mogą dotyczyć wyłącznie mleka OMP wprowadzonego do przechowywania przed ich złożeniem;
  • masło;
  • niektóre sery (łącznie dopłatą do prywatnego przechowywania jest objętych 100 tys. ton sera, z czego limit dla Polski wynosi 8 277 ton).

Komisja nie uwzględniła dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego, o co Polska kilkakrotnie wnioskowała.

Wysokość dopłaty jest uzależniona od długości okresu przechowywania. Komisja zamknie mechanizm, kiedy skumulowana ilość we wnioskach o dopłaty będzie bliska lub osiągnie oszacowane wydatki KE na ten cel.

KE przygotowała ponadto rozporządzenie zezwalające na zawieranie porozumień i decyzji w sprawie środków stabilizacji rynków w sektorach:

  • ziemniaka,
  • drzew i innych roślin żywych,
  • bulw, korzeni i tym podobnych,
  • kwiatów ciętych i liści ozdobnych,
  • mleka i przetworów mlecznych.

W przypadku rynku mleka podmioty będą upoważnione do zawierania dobrowolnych porozumień dotyczących surowego mleka m.in. o planowaniu dostaw mleka w okresie sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia. Dotyczy to wskazania szacowanej ilości mleka objętej umowami o ograniczeniu produkcji czy szacowanej długości obowiązywania tych umów.

Nowe unijne regulacje bardziej elastycznie podchodzą do przepisów w programach sektorowych w odniesieniu do owoców i warzyw, Krajowych Programów Wsparcia Pszczelarstwa oraz Programu dla szkół. Przepisy zakładają zniesienie limitu maksymalnie jednej trzeciej wydatków na środki zarządzania kryzysowego dla organizacji producentów owoców i warzyw realizujących program operacyjny. Dopuszczone są odstępstwa w realizacji programu, a także od stosowania w 2020 roku przepisów dotyczących uznawania organizacji producentów, jak też zarządzania i wdrażania przez te organizacje programów operacyjnych.

Źródło: Polska Agencja Prasowa