Nowe terminy składania deklaracji CIT-8

Minister Finansów wydłużył termin składania deklaracji CIT-8. Większość organizacji pozarządowych ma czas na jej przygotowanie do 31 lipca 2020 roku.

Trwający stan epidemii utrudnia przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych i prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem finansami. Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw trudnościom, które napotykają obecnie podmioty prawne. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca wydłuża termin składania deklaracji CIT-8. Termin ten dla wszystkich osób prawnych został przesunięty na 31 maja 2020. W przypadku większości organizacji pozarządowych okres odroczenia jest jednak jeszcze dłuższy. Do 31 lipca 2020 roku CIT-8 składać mogą podatnicy, którzy w 2019 roku osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub podatnicy, których co najmniej 80% łącznych przychodów w 2019 roku zostało uzyskanych z działalności pożytku publicznego.

W 2020 roku, podobnie jak w roku ubiegłym CIT-8 musi zostać sporządzony i złożony w Urzędzie Skarbowym w wersji elektronicznej. Należy zwrócić uwagę, że chociaż zasada ta nie uległa zmianie, to w roku 2020 obowiązują nowe wzory formularzy. Można z nimi zapoznać się na rządowym Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/cit/formularze-do-druku-cit/

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. (Dz.U. 2020 poz. 542)