Wsparcie dla przedsiębiorców wiejskich w Tarczy antykryzysowej

Wprowadzenie przez polski rząd pakietu ustaw powszechnie nazywanego Tarczą antykryzysową ma pomóc polskiej gospodarce, w tym przedsiębiorczości wiejskiej w łagodzeniu skutków kryzysu wywołanego pandemią. Założeniem ogólnym tarczy jest umożliwienie zachowania ciągłości działania firm i utrzymanie miejsc pracy.

Tarcza antykryzysowa to przygotowany przez rząd pakiet rozwiązań, które mają ochronić państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Regulacje te obowiązują od 1 kwietnia 2020. Szacuje się, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie ponad 212 mld złotych. Zadaniem tarczy jest ustabilizowanie polskiej gospodarki.

Tarcza opiera się na pięciu filarach:

  1. Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników
  2. Finansowanie przedsiębiorstw
  3. Ochrona zdrowia
  4. Wzmocnienie systemu finansowego
  5. Inwestycje publiczne

W dniu 2 kwietnia wystartował rządowy serwis internetowy  www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Na stronie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o narzędziach, jakie oferuje Tarcza, a także możliwe sposoby wnioskowania o pomoc

Witryna Tarczy antykryzysowej została podzielona na cztery podstawowe części przeznaczone dla różnych zainteresowanych:

  1. Przedsiębiorca – na której można pozyskać informacje dotyczące możliwego wsparcia dla firm z podziałem na ich wielkość zatrudnienia,  witryna przekierowuje na strony, na których można złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie np. do złożenia wniosku o dofinansowanie do pensji swoich pracowników.
  2. Pracownik  - zawarte zostały przepisy dotyczące pomocy dla osób zatrudnionych zarówno na umowach o pracę jak i cywilnoprawnych.
  3. NGO i kultura – przeznaczona dla organizacji pozarządowych które potrzebują wsparcia dla realizacji swoich celów statutowych, a także dla twórców i artystów którzy znajdą niezbędne informacje odnoszące Siudo mechanizmów wsparcia przeznaczonych specjalnie dla nich.
  4. Dodatkowe wsparcie – informacje przeznaczone m.in. dla rolników, samorządów czy branży turystycznej.

W kolejnych artykułach omawiamy szczegółowe kwestie wynikające z Tarczy antykryzysowej dotyczące przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Ryc.1. Filary tarczy antykryzysowej (opracowanie własne).

Źródło: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa