Pakiety pomocowe dla MŚP oferowane przez BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym przygotował specjalne rozwiązania dla mikro-, małych i średnich firm dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 . Pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje systemy gwarancji, system dopłat i wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

W ramach systemów gwarancji oferowane są:

 • Gwarancje de minimis – dla MŚP

Gwarancje de minimis będą udzielane do końca 2020 roku według zmienionych zasad obejmujących:
- zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
- rak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji,
- wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
- przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Gwarancje Biznesmax - dla MŚP
  Gwarancja spłaty kredytu związana z  możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
 • Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych– dla średnich i dużych firm (niezależnie od branży)

Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych to:
- zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł)
- kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł
- okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące
- przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej
- do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych
- z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł)

Więcej informacji o systemach gwarancji BGK: TUTAJ

W zakresie wsparcia z wykorzystaniem funduszy unijnych dostępne są:

 • Kredyt na innowacje technologiczne – dla MŚP

Jest to dotacja finansująca do 70 proc. kwoty inwestycji (projektu). Dotacja ma formę premii technologicznej. Na realizację projektu przedsiębiorca musi mieć środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.

 • Pożyczki unijne – dla MŚP

Od 20.03.2020, w związku z COVID-19  wprowadzono zmiany w pożyczkach, umożliwiające:

 • dodatkową, co najmniej 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału,
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące,
 • obniżenie oprocentowania pożyczek,
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz,
 • nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Więcej informacji: TUTAJ

Ponadto w trakcie procedowania jest

 • System dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, o którym będziemy informować po uruchomieniu.