Preferencyjne kredyty dla beneficjentów ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaci za kredytobiorcę część oprocentowania kredytu udzielonego przez bank. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 kwietnia 2020 r. udostępniła współpracującym bankom dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. ARiMR zapłaci za kredytobiorcę część oprocentowania kredytu udzielonego przez bank.

Łączna pula środków na kredyty wyniesie: 

  1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
  1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

Banki współpracujące z ARiMR to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A.,
a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A..

Procedura uzyskania wsparcia rozpoczyna się od złożenia planu przedsięwzięcia,  na które zaciągany jest kredyt oraz wniosek kredytowy.  Następnie bank sprawdza dokumenty pod kątem spełniania wszystkich wymogów stawianych przez bank. W momencie przyznania kredytu rolnikowi, ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytu.

Szczegółowe informacje o kredytach preferencyjnych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Pomoc krajowa”  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html oraz w bankach udzielających kredytów.

Źródło: www.arimr.gov.pl