„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – termin wydłużony do 17.06.2020

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin składania wniosków do ARiMR o dofinansowanie z PROW 2014-2020 z programu ‘Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ - został wydłużony o 3 miesiące.

Wsparcie z programu przysługuje rolnikom,  prowadzącym chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planującym realizację operacji, mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

  • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
  • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub
  • zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub
  • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Szczegółowe zasady programu: TUTAJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)  art. 53.

Źródło: www.arimr.gov.pl