Do 29 maja br. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje z PROW 2014-2020

Wsparcie finansowe z budżetu PROW 2014-2020 dotyczy  wsparcia modernizacji gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacji małych gospodarstw.

Z dniem 29 maja 2020 kończy się termin przyjmowania przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wniosków o przyznanie pomocy rolnikom w ramach dwóch typów operacji:

  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D w ramach Podziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych:
    - dofinansowanie poniesionych przez rolnika kosztów na realizację danej inwestycji w wys. do 50/60%  -max. 500 tys. zł),

Więcej: TUTAJ

  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach Poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:
    - bezzwrotna premia na rozwój ma lego gospodarstwa w kwocie 60 tys. zł)

Więcej: TUTAJ

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii dopuszcza się składanie  wymaganych załączników w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Ponadto dopuszcza się następujące bezkontaktowe sposoby przekazywania wniosków do ARiMR:

  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej,
  • bezpośrednio do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji..

 

Źródło: www.arimr.gov.pl