Pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej

Nawet 60 milionów złotych trafi do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki w Polsce Wschodniej. To kolejna transza środków uruchomiona w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój albo sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością. 

Czytaj więcej: Pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej

Szkolenie e-learningowe pn. ”Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką smart villages.

Czytaj więcej: Szkolenie e-learningowe pn. ”Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”

Targowisko Dolnośląski Targ Rolny już 27 lutego

Trzydzieści stoisk z regionalną żywnością ‒ przetwory, miody, owoce, warzywa, kiszonki, soki, wędliny, kiełbasy, rękodzieło i wiele innych produktów. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza na Targowisko Dolnośląski Targ Rolny stworzony przy współpracy Zespołu tematycznego. Dwadzieścia tegorocznych edycji Targowiska będzie organizowane cykliczne w soboty na terenie DODR.

Czytaj więcej: Targowisko Dolnośląski Targ Rolny już 27 lutego

Warsztaty europejskie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Czym jest Europejskie Zielony Ład i jaki będzie miał wpływ na nasze życie? Czy w 2050 r. Europa faktycznie stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu? Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji zapraszają na w warsztaty europejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej: Warsztaty europejskie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich – projekt KSOW

Projekt dotyczy województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich i będzie realizowany w formie wyjazdu studyjnego do Anglii pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Czytaj więcej: Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich – projekt KSOW

Wspólnie dla regionu – program grantowy

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE  zs. w Małogoszczu ogłasza 3. edycję programu grantowego „Wspólnie dla Regionu”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia w pobliżu zakładów Lafarge, znajdujących się w około 50 lokalizacjach w całej Polsce. Konkurs na projekty trwa do 28.02.2021.

Czytaj więcej: Wspólnie dla regionu – program grantowy

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lubelskie

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i samorządy z terenu województwa lubelskiego mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości trwa do 28 lutego 2021 roku. Premiowane będą  projekty zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę.

Czytaj więcej: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lubelskie