Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – województwo kujawsko-pomorskie

Od 17 do 28 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w II naborze  w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.  Wsparcie w formie grantów udzielane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – województwo kujawsko-pomorskie

Granty na kapitał obrotowy – Podkarpacie

W terminie od 13.08 – 30.09 2020 trwa nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla podkarpackich mikro- i małych przedsiębiorstw. Granty mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji  lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów nie mniejszy niż 50%.

Czytaj więcej: Granty na kapitał obrotowy – Podkarpacie

Pomorski System Usług Doradczych dla MŚP

12 sierpnia 2020 ruszył konkurs na dofinansowanie zakupu specjalistycznych usług doradczych dla mikro-, małych i średnich firm z siedzibą w województwie pomorskim. Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Czytaj więcej: Pomorski System Usług Doradczych dla MŚP