Projekt #zdalnaszkoła+

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wszystkie gminy do składania wniosków o dofinansowanie w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami).

Czytaj więcej: Projekt #zdalnaszkoła+

Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”

Ruszył program „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”.  Akcja ma na celu promocję Małopolski jako miejsca bezpiecznego dla turystów oraz umożliwia wyróżnienie przedsiębiorców, którzy stosują obowiązujące wytyczne i zalecenia. Udział w certyfikacji jest dobrowolny i bezpłatny dla aplikujących przedsiębiorców, w tym także operatorów turystyki wiejskiej.

Czytaj więcej: Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”

Zabezpieczenie pracowników i firm – województwo warmińsko-mazurskie

Od 18 sierpnia do 30 września 2020 roku MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia  zdrowia, w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej: Zabezpieczenie pracowników i firm – województwo warmińsko-mazurskie

Poręczenie Interwencyjne COVID-19 - Wielkopolska

Poręczenie Interwencyjne to nowy instrument wsparcia uruchomiony przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju w związku sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną skutkami epidemii COVID-19. Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 świadczone są w ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA .

Czytaj więcej: Poręczenie Interwencyjne COVID-19 - Wielkopolska

Dofinansowanie na kapitał obrotowy – województwo łódzkie

3 września 2020 rusza nabór wniosków o dofinansowanie na tzw. ,,kapitał obrotowy” dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze województwa łódzkiego. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru oraz braku płynności finansowej. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na kapitał obrotowy – województwo łódzkie