Zabezpieczenie pracowników i firm – województwo warmińsko-mazurskie

Od 18 sierpnia do 30 września 2020 roku MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia  zdrowia, w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej: Zabezpieczenie pracowników i firm – województwo warmińsko-mazurskie

Poręczenie Interwencyjne COVID-19 - Wielkopolska

Poręczenie Interwencyjne to nowy instrument wsparcia uruchomiony przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju w związku sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną skutkami epidemii COVID-19. Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 świadczone są w ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA .

Czytaj więcej: Poręczenie Interwencyjne COVID-19 - Wielkopolska

Dofinansowanie na kapitał obrotowy – województwo łódzkie

3 września 2020 rusza nabór wniosków o dofinansowanie na tzw. ,,kapitał obrotowy” dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze województwa łódzkiego. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru oraz braku płynności finansowej. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na kapitał obrotowy – województwo łódzkie

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – województwo kujawsko-pomorskie

Od 17 do 28 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w II naborze  w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.  Wsparcie w formie grantów udzielane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – województwo kujawsko-pomorskie

Granty na kapitał obrotowy – Podkarpacie

W terminie od 13.08 – 30.09 2020 trwa nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla podkarpackich mikro- i małych przedsiębiorstw. Granty mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji  lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów nie mniejszy niż 50%.

Czytaj więcej: Granty na kapitał obrotowy – Podkarpacie