„Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Jeszcze tylko do 30 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.

Czytaj więcej: „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Samorządowy Fundusz Pożyczkowy

Rusza Samorządowy Fundusz Pożyczkowy w ramach fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie i ubiegania się o pożyczki są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Pożyczka ma być przeznaczona  finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie od 5 do 26 października 2020 r.

Czytaj więcej: Samorządowy Fundusz Pożyczkowy

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Samorządy szczebla gminnego i powiatowego mogą do 30 września 2020 aplikować o środki z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Osoby, do których kierowany jest program, będą miały zapewnione różnorodne wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej czy kompetencji poznawczych oraz społecznych oraz możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Czytaj więcej: Centra opiekuńczo-mieszkalne

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie podmiotów działających w obszarze pieczy zastępczej oraz pomocy i integracji społecznej.

Czytaj więcej: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

„WzMOCnij swoje otoczenie” poprzez realizację lokalnych inicjatyw

Trwa druga edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w ramach programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jego głównym celem jest wyposażenie społeczności lokalnych w nową lub zmodernizowaną infrastrukturę społeczną. Aktualna edycja została wzbogacona o cele związane z likwidacją negatywnych skutków pandemii koronawirusa.
Gminy i organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje do 20 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: „WzMOCnij swoje otoczenie” poprzez realizację lokalnych inicjatyw