Fundusz dla gmin popegeerowskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Uruchomienie wsparcia planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Czytaj więcej: Fundusz dla gmin popegeerowskich

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – Śląsk

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach informuje, iż dysponuje jeszcze środkami na finansowanie zamówień związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Zamówienia mogą być realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%. Dotyczy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego (oraz miast Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie). 

Czytaj więcej: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – Śląsk

Kooperacje przeciw COVID – Małopolska

Kolejne małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mają szansę otrzymać pomoc finansową w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zarząd województwa zwiększył pule środków na pomoc finansową przeznaczoną głównie na doposażenie stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

Czytaj więcej: Kooperacje przeciw COVID – Małopolska

Konkurs plastyczny ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” OT Kraków

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie zaprasza dzieci z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywny i ciekawy sposób zaprezentuje hasło konkursu. Celem konkursu jest budowanie świadomości zakupowej oraz kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” OT Kraków