Centra opiekuńczo-mieszkalne

Samorządy szczebla gminnego i powiatowego mogą do 30 września 2020 aplikować o środki z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Osoby, do których kierowany jest program, będą miały zapewnione różnorodne wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej czy kompetencji poznawczych oraz społecznych oraz możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Czytaj więcej: Centra opiekuńczo-mieszkalne

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie podmiotów działających w obszarze pieczy zastępczej oraz pomocy i integracji społecznej.

Czytaj więcej: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

„WzMOCnij swoje otoczenie” poprzez realizację lokalnych inicjatyw

Trwa druga edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w ramach programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jego głównym celem jest wyposażenie społeczności lokalnych w nową lub zmodernizowaną infrastrukturę społeczną. Aktualna edycja została wzbogacona o cele związane z likwidacją negatywnych skutków pandemii koronawirusa.
Gminy i organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje do 20 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: „WzMOCnij swoje otoczenie” poprzez realizację lokalnych inicjatyw

Projekt #zdalnaszkoła+

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wszystkie gminy do składania wniosków o dofinansowanie w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami).

Czytaj więcej: Projekt #zdalnaszkoła+

Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”

Ruszył program „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”.  Akcja ma na celu promocję Małopolski jako miejsca bezpiecznego dla turystów oraz umożliwia wyróżnienie przedsiębiorców, którzy stosują obowiązujące wytyczne i zalecenia. Udział w certyfikacji jest dobrowolny i bezpłatny dla aplikujących przedsiębiorców, w tym także operatorów turystyki wiejskiej.

Czytaj więcej: Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”