Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich – projekt KSOW

Projekt dotyczy województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich i będzie realizowany w formie wyjazdu studyjnego do Anglii pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Czytaj więcej: Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich – projekt KSOW

Wspólnie dla regionu – program grantowy

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE  zs. w Małogoszczu ogłasza 3. edycję programu grantowego „Wspólnie dla Regionu”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia w pobliżu zakładów Lafarge, znajdujących się w około 50 lokalizacjach w całej Polsce. Konkurs na projekty trwa do 28.02.2021.

Czytaj więcej: Wspólnie dla regionu – program grantowy

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lubelskie

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i samorządy z terenu województwa lubelskiego mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości trwa do 28 lutego 2021 roku. Premiowane będą  projekty zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę.

Czytaj więcej: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lubelskie

„Badania na rynek”

Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 500 mln zł, z czego 65 mln zł zostało przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej: „Badania na rynek”