Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – Śląsk

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach informuje, iż dysponuje jeszcze środkami na finansowanie zamówień związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Zamówienia mogą być realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek pandemii tzn. ich przychody spadły o co najmniej 15%. Dotyczy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego (oraz miast Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie). 

Czytaj więcej: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – Śląsk

Kooperacje przeciw COVID – Małopolska

Kolejne małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mają szansę otrzymać pomoc finansową w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zarząd województwa zwiększył pule środków na pomoc finansową przeznaczoną głównie na doposażenie stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

Czytaj więcej: Kooperacje przeciw COVID – Małopolska

Konkurs plastyczny ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” OT Kraków

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie zaprasza dzieci z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywny i ciekawy sposób zaprezentuje hasło konkursu. Celem konkursu jest budowanie świadomości zakupowej oraz kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” OT Kraków

„Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Jeszcze tylko do 30 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.

Czytaj więcej: „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Samorządowy Fundusz Pożyczkowy

Rusza Samorządowy Fundusz Pożyczkowy w ramach fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie i ubiegania się o pożyczki są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Pożyczka ma być przeznaczona  finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie od 5 do 26 października 2020 r.

Czytaj więcej: Samorządowy Fundusz Pożyczkowy