„Badania na rynek”

Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 500 mln zł, z czego 65 mln zł zostało przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej: „Badania na rynek”

Fundusz dla gmin popegeerowskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Uruchomienie wsparcia planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Czytaj więcej: Fundusz dla gmin popegeerowskich