Bazarek WMODR

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udostępnił na portalu społecznościowym facebook aż 20 grup dyskusyjnych o nazwie „Bazarek WMODR” , czyli 19 bazarków dla poszczególnych powiatów oraz 1 bazarek wojewódzki, na którym prezentowane są oferty produktów unikalnych w skali województwa. 

Dzięki temu narzędziu producenci mogą nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, a kupujący zamieścić ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie nie pośredniczy w transakcjach, nie pobiera od nich prowizji, nie odpowiada za ewentualne roszczenia - udostępnia tylko miejsce do komunikacji pomiędzy producentami żywności a odbiorcą końcowym.

 Wykaz Bazarków WMODR: TUTAJ