Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pożyczka płynnościowa dla MŚP i Start-upów

Województwo Małopolskie przeznaczyło z Regionalnego Programu Operacyjnego  35 milionów złotych na niskoprocentowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek epidemii stracili płynność finansową.

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu epidemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tysięcy złotych. Nowa oferta unijnych pożyczek jest udostępniona od maja br. we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczkę można przeznaczyć wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji), to znaczy:

Ważne !

Pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza firmy ze skorzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

Więcej szczegółów: TUTAJ

Źródło: https://www.rpo.malopolska.pl/