Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pożyczka płynnościowa dla MŚP i Start-upów

Województwo Małopolskie przeznaczyło z Regionalnego Programu Operacyjnego  35 milionów złotych na niskoprocentowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek epidemii stracili płynność finansową.

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu epidemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych, antykryzysowych warunkach. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tysięcy złotych. Nowa oferta unijnych pożyczek jest udostępniona od maja br. we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczkę można przeznaczyć wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji), to znaczy:

  • na wynagrodzenia pracowników,
  • zobowiązania publiczno-prawne,
  • spłatę zobowiązań handlowych,
  • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
  • na wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Ważne !

Pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza firmy ze skorzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tego wsparcia tych samych kosztów.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

  • siedziba lub oddział firmy, a w przypadku osób fizycznych prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  • na dzień 31.12.2019 r. firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub jest nią zagrożona.

Więcej szczegółów: TUTAJ

Źródło: https://www.rpo.malopolska.pl/