Konkurs „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór uczestników wojewódzkiego konkursu pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. Tym razem XIX edycja konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej.

 W konkursie mogą brać udział rolnicy z województwa świętokrzyskiego, którzy nie zostali laureatami I nagrody w ostatnich trzech edycjach konkursu, a którzy:

  • świadczą usługi agroturystyczne w ramach czynnego gospodarstwa rolnego,
  • dokonają zgłoszenia udziału w konkursie do 16 maja 2022 roku.

Dokumentacja zgłoszeniowa musi zawierać:

  • kartę zgłoszenia (zał. nr 1),
  • oraz w przypadku nowych gospodarstw:
  • zgłoszenie gospodarstwa do bazy gospodarstw agroturystycznych (zał. nr 4).
  • formularz zgłoszeniowy do bazy klientów ŚODR Modliszewice (zał. nr 5).

Dokumentację zgłoszeniową należy przesłać drogą pocztową na adres:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30

26-200 Końskie

 

Na podstawie przesłanych kart zgłoszenia przeprowadzona zostanie ocena formalna, a zakwalifikowane gospodarstwa przejdą do etapu wojewódzkiego. Komisja konkursowa dokona lustracji kwater agroturystycznych i wyłonieni zwycięzców.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca 2022 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi ŚODR w Modliszewicach.

Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Współorganizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Jednostka Certyfikująca “PNG” Sp. z o.o. w Cisowie.

Regulamin konkursu TUTAJ

 Źródło i więcej informacji: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego