Dolnośląskie e-targowisko

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchamia e-targowisko na swojej stronie internetowej www.dodr.pl.  Uczestnikami targów mogą być dolnośląscy rolnicy i producenci regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności oraz twórcy rękodzieła.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie sprzedaży bezpośredniej oraz bezpłatna promocja oferty rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności związanej z rolnictwem oraz regionalnych twórców rękodzieła z terenu Dolnego Śląska. Warunkiem udziału jest posiadanie przez uczestnika statusu rolnika lub producenta zgłoszonych produktów, aktualnego certyfikatu rolnictwa ekologicznego (w przypadku produktów ekologicznych) oraz odpowiednich zezwoleń handlowych i sanitarnych.

Zgłoszenia udziału w Dolnośląskim e-targowisku są przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym zdjęciem produktu lub produktów 

Pełny regulamin: TUTAJ

Źródło: www.dodr.pl