Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA, marzec – czerwiec 2022 r.

Sześć nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin odbędzie się w ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Szkolenia realizowane są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Fundację Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.)).

Szkolenia są adresowane do przedstawicieli urzędów miast i gmin, właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych. spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów, jak również osoby z różnych miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne, wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych.

Szkolenia będą obejmowały zakres tematyczny, tj.:

  • Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji – aspekty prawne i finansowe.
  • Wprowadzenie standardów do efektywności energetycznej – programy i modele wsparcia.
  • Poprawa efektywności energetycznej modernizowanych budynków mieszkalnych.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: Instytut Rozwoju Miast i Regionów