Konkurs pn. „Małopolska Wieś 2022”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił VI edycję konkursu pn. Małopolska Wieś 2022”. Konkurs jest kierowany do gmin z terenu województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzez podnoszenia aktywności małopolskiej wsi oraz poprawy życia mieszkańców.

 Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

  1. Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  2. Nowatorska Małopolska Wieś,
  3. Małopolska Wieś w Sieci.

W kategoriach Najpiękniejsza oraz Nowatorska Małopolska Wieś ocenie będą inicjatywy, które były realizowane od 2017, natomiast w kategorii Małopolska Wieś w Sieci od 2021 r. Formalną oceną złożonych zgłoszeń będzie dokonywał Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Natomiast poprawne pod względem formalnym zgłoszenia oceniać będzie Komisja Konkursowa.

Do konkursu może zostać zgłoszone maksymalnie jedno sołectwo z gminy. Może ono zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach. Jednak w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie do dwóch kategorii, zgłoszenie może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2022 r.

Regulamin konkursu oraz formularze do pobrania TUTAJ

Źródło: https://modr.pl/