Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2022

Do 31 marca br. gminy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).

Konkurs jest skierowany do gmin z całej Polski.Celem konkursu jest promowanie działań prorodzinnych w ramach zadań realizowanych przez samorządy gminne, promowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych jako podmiotów tworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin oraz wybór wiodących gmin, których działania w zakresie polityki prorodzinnej, przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:

  • Gmina wiejska;
  • Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
  • Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców;
  • Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Regulamin konkursu nie przewiduje zgłoszeń powiatów.

Zgłoszenia dokonuje samorząd gminny, a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia w terminie od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. Zgłoszenia dokonane po wskazanej dacie nie będą uwzględniane.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) do 31 marca 2022 roku

Praktyczny przewodnik po zasadach konkursu TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej