Od 1 marca rusza nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać preferencyjne pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się niskim  oprocentowaniem (tylko 2,5%), brakiem kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich, a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Pula środków w ramach programu na 2022 rok wynosi 15 mln złotych. Program składa się z trzech edycji i w każdej z nich będzie prowadzony nabór wniosków.

Harmonogram naborów:

  • Edycja XXXI 1 do 26 marca 2022
  • Edycja XXXII 20 czerwca do 15 lipca 2022
  • Edycja XXXIII 3 do 28 października 2022

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Więcej informacji TUTAJ 


Źródło: Fundacja EFRWP