Małopolska – nabór wniosków w zakresie małej retencji

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza w terminie do 15 stycznia 2022 roku do składania wniosków o dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól do kwoty 50 000 zł.  Dofinansowanie dotyczy projektów o parametrach od 100 do 10 000 m2, służącym potrzebom rolnictwa. 

Reguły dotyczące składania wniosków o dofinansowanie określa Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wnioski należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP.


Źródło: modr.pl/