Własny biznes na Platformie Startowej

Osoby, które mają pomysł na innowacyjny start-up na bardzo wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z oferty Platform Startowych. Z sześciu podmiotów realizujących program w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obecnie nabór prowadzi jedna platforma – Wschodni Akcelerator Biznesu obejmująca województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program dedykowany jest szczególnie branżom: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze.

Proces inkubacji to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. We Wschodnim Akceleratorze Biznesu podzielona jest na kilka etapów:

Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;
Faza kreacji – praca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;
Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.
Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Przykład działania programu w branży rolnej TUTAJ

Wschodni Akcelerator Biznesu nie przyznaje start-upom dotacji.  Po zakończeniu procesu inkubacji pomysłodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.


Zgłoszenia i więcej informacji TUTAJ