Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – pożyczki dla turystyki

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:

  • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
  • Brak wymaganego wkładu własnego
  • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na www.bgk.pl/turystyka. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

 O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Inwestycja, która dzięki pożyczce zostanie przez nich zrealizowana musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. W przypadku pożyczki na zakup środków transportu, przedsiębiorca musi zarówno prowadzić działalność gospodarczą jak i posiadać siedzibę w Polsce Wschodniej.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Instrumentem zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy).

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/turystyka