Webinarium "Jak zostać zagrodą edukacyjną - uwarunkowania formalno-prawne”

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników na webinarium nt. „Jak zostać zagrodą edukacyjną - uwarunkowania formalno-prawne”.

Szkolenie adresowane jest do rolników, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne zainteresowanych przystąpieniem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Szkolenie odbędzie się 24 marca 2021 w godzinach 10.00-11.30 w formie webinarium.

Celem szkolenia jest wskazanie rolnikom możliwości różnicowania dochodów gospodarstwa rolnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje 5 wykładów:

  • Idea edukacji w gospodarstwie rolnym.
  • Założenia programowe i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
  • Zagrody edukacyjne w województwie świętokrzyskim.
  • Prawne podstawy prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych.
  • Dobre przykłady gospodarstw edukacyjnych - szwajcarskie inspiracje.

Na szkolenie można się zgłaszać od 11 do 23 marca 2021 r. poprzez platformę internetową ŚODR: 
www.sodr.pl/szkolenia/index.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link z indywidualnym dostępem do szkolenia.

Więcej informacji TUTAJ 

 

Źródło: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach