Pożyczki Płynnościowe dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Fundacja FDPA otwiera nabór wniosków na udzielenie pożyczek płynnościowych dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa Zachodniopomorskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone. 

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

  • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
  • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
  • spłatę zobowiązań handlowych,
  • zatowarowanie, półprodukty itp,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Pożyczka Płynnościowa udzielana przez Pośrednika Finansowego Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Szczegółowe informacje o trybie uzyskania wsparcia TUTAJ 


Źródło: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA