Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich – projekt KSOW

Projekt dotyczy województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich i będzie realizowany w formie wyjazdu studyjnego do Anglii pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Projekt pn. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowany jest przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby z obszaru województwa lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego  reprezentujących następujące grupy osób:

  • rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą
  • osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
  • producentów cydru/jabłecznika
  • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
  • przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem
  • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru oraz partnerów operacji.

Projekt realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Wartość operacji wynosi 128 437,40 złotych

Jego realizacja rozpoczęła się w 1 stycznia 2021 roku i potrwa 30 września 2021 roku 

Przewidywane efekty:

  • podniesienie wiedzy u 15 uczestników  wyjazdu studyjnego nt. znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy na obszarze 5 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego
  • wpływ na wzrost ilości gospodarstw/podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców równocześnie zachowując rzemieślniczy charakter produkcji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności przez uczestników
  • wpływ na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie  marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji
  • wpływ na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich


Źródło: http://ksow.pl/