Seminarium dotyczące ekonomii dobra wspólnego

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje cykl spotkań pt. "Trendy i wyzwania. Jak kształtować ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wyzwań współczesności?".   

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą udzielić wsparcia osobom najbardziej przez niego poszkodowanym. Dużą rolę w tym procesie odegrają niewątpliwie organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Już dziś kierują się one w swojej działalności ideą dobra wspólnego, którą przedkładają nad czysto ekonomiczne zyski. Jest ona silnie zakorzeniona na obszarach wiejskich. Motyw dobra wspólnego można odnaleźć nie tylko w tradycjach wiejskich społeczności, ale również w działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju. Warto skorzystać z tych zasobów i doświadczeń planując rozwój wiejskich organizacji pozarządowych.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie ekonomii współdzielenia opartej na idei dobra wspólnego. Seminarium odbędzie się 5 listopada w godzinach od 15 do 18 na platformie ZOOM. Udział w nim jest bezpłatny. Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: https://forms.gle/W6beYHyGz59Dyi9S7. Zgłaszać można się do 2.11.2020 r.

Informacja o seminarium na stronie ngo.pl: https://wydarzenia.ngo.pl