Projekt #zdalnaszkoła+

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wszystkie gminy do składania wniosków o dofinansowanie w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami).

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W programie może wziąć udział każda gmina. Wsparcie ma być skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej JST, niezależnie od tego kto jest organem prowadzącym.

Wysokości grantów wahają się od 35 tys. zł do 165 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 100% (bez wkładu własnego gminy).

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku.

Informator projektu #zdalnaszkoła+ TUTAJ

Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa