„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

Samorząd województwa małopolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej . Wsparcie dotyczy placówek opieki całodobowej w regionie.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to pakiet sześciu programów, które finansowane są z Funduszy Europejskich oraz ze środków krajowych. Pomoc udzielana jest w trzech etapach:

  1. pakiet medyczny (alokacja 190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł), pakiet płynności finansowej (111 mln zł),
  2. pakiety społeczny i pakiet edukacyjny (łącznie 90,2 mln zł)
  3. pakiet rozwoju (279 mln zł).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór na projekty realizowane w ramach drugiego etapu. Konkurs prowadzony jest w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”. Działanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski, które prowadzą placówki opieki całodobowej. Co istotne, do udziału w konkursie dopuszczone są jedynie JST szczebla gminnego i powiatowego.

W ramach projektów grantowych wspierane będą dwa typy inicjatyw:

  1. działania polegające na przygotowaniu miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej, np. remonty i doposażenie takich miejsc, zakup środków ochrony osobistej,
  2. zakup sprzętu do łączności on-line, dzięki któremu mieszkańcy placówek całodobowych będą mogli utrzymywać kontakt z bliskimi osobami.

Większość środków w konkursie przeznaczona zostanie na pierwszą grupę inicjatyw. Na kosztochłonne projekty obejmujące tworzenie miejsc do ewakuacji przeznaczonych zostanie aż  6 779 220 zł. Zakup sprzętu do zdalnej komunikacji zostanie z kolei wsparty kwotą 636 000 zł.

Nabór trwa do 9 września 2020. Wnioski należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki w Krakowie. Znajdują się tam również dane kontaktowe osób, które udzielają szczegółowych informacji o konkursie.

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: TUTAJ