Dofinansowanie na kapitał obrotowy – województwo łódzkie

3 września 2020 rusza nabór wniosków o dofinansowanie na tzw. ,,kapitał obrotowy” dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze województwa łódzkiego. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru oraz braku płynności finansowej. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (tj. przychodów ze sprzedaży) o minimum 30% w okresie wybranego jednego miesiąca kalendarzowego w 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub w porównaniu do analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Wparcie jest udzielone w formie dotacji. Będzie ona bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przez okres co najmniej równy liczbie miesięcy, na które dofinansowanie ubiega się wnioskodawca. Ubiegać można się o dofinansowanie na 3 miesiące działalności. 

Szczegóły naboru TUTAJ