Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – województwo kujawsko-pomorskie

Od 17 do 28 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w II naborze  w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.  Wsparcie w formie grantów udzielane jest przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19.

W naborze można skorzystać ze wsparcia w ramach dwóch schematów Funduszu:

  1. Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19. Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia oraz utworzenia minimum jednego trwałego miejsca pracy;
  2. Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł w przeliczeniu na 1 punkt handlowy (możliwość dofinansowania wyposażenia nie więcej niż 3 punktów handlowych należących do jednego mikroprzedsiębiorstwa).

W ramach jednego wniosku o powierzenie grantu istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie z obydwu schematów, a wartość wsparcia nie może przekroczyć 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje TUTAJ