Zabezpieczenie pracowników i firm – województwo warmińsko-mazurskie

Od 18 sierpnia do 30 września 2020 roku MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego. Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia  zdrowia, w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego.

 Wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego poprzez:

  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentacja konkursowa TUTAJ