Wdrażanie innowacji przez MŚP Polska Wschodnia

Lead: 23 lipca 2020 roku został ogłoszony konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Programu Polska Wschodnia. Nowością w tegorocznym naborze będzie możliwość pozyskania uzupełniającego dofinansowania również na wsparcie inwestycji, które pomogą przystosować firmę do funkcjonowania w czasie pandemii.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność przez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego. Dzięki dotacji przedsiębiorcy mogą sfinansować każdy z etapów inwestycji – począwszy od analizy rynku przez zakup licencji, prace dostosowawcze po nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń.

Wnioski można składać w terminie od 25 sierpnia do 24 września 2020 roku. Łączny budżet konkursu to 150 milionów złotych, a maksymalna możliwa do pozyskania przez przedsiębiorcę wartość pojedynczej dotacji to nawet 20 milionów złotych.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
  • oraz które w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: premia +20%
  • Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%
  • Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej

Ryc.1 Procentowy udział dofinasowania dla województw.
(źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp)

Przykładowo małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie podkarpackim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Więcej informacji TUTAJ

Ogłoszenie konkursu TUTAJ

Regulamin konkursu TUTAJ

Źródła: https://www.parp.gov.pl/

https://www.gov.pl/