Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

Inicjatywa dotyczy 30 mln zł wsparcia w postaci bonów rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Działanie podjęte przez zarząd regionu to jedna z form przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu przez pandemię COVID-19, której głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz wsparcie finansowe firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Bony rozwojowe skierowane są do przedsiębiorców z regionu Lubuskiego i mają pomóc w poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw w związku negatywnymi czynnikami na rynku. O wsparcie mogą ubiegać się tylko tzw. firmy MŚP czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% całości wydatków.

Przedsiębiorca aby otrzymać bon musi wnieść wkład własny. Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych operacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych operacji.

Minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość operacji w ramach bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

MINIMALNA I MAKSYMALNA KWALIFIKOWALNA WARTOŚĆ OPERACJI W RAMACH BONU

 

Minimalna wartość operacji

Maksymalna wartość operacji

Osoba samozatrudniona             (tj. jednoosobowa działalność gospodarcza)

10 526,31 zł

52 631,57 zł

Mikroprzedsiębiorstwa                 (z wyłączeniem osób samozatrudnionych)

31 578,94 zł

126 315,78 zł

Małe i średnie przedsiębiorstwa

52 631,57 zł

210 526,31 zł

MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ UDZIELONEGO BONU

 

Minimalna wartość operacji

Maksymalna wartość operacji

Osoba samozatrudniona             (tj. jednoosobowa działalność gospodarcza)

10 000,00 zł

50 000,00 zł

Mikroprzedsiębiorstwa                 (z wyłączeniem osób samozatrudnionych)

30 000,00 zł

120 000,00 zł

Małe i średnie przedsiębiorstwa

50 000,00 zł

200 000,00 zł

 

Wnioski o bon wraz z załącznikami będzie można składać tylko elektronicznie na dedykowane adresy e-mail.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: www.rpo.lubuskie.pl