Małopolski bon dla samozatrudnionych

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania bonów dla samozatrudnionych, które są nową formą pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ratowania miejsc pracy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” poprzez poszerzenie o wsparcie dla samozatrudnionych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bon są jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników, bez preferencji co do branż, które:

  • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19,
  • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.),
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia jednorazowo w kwocie 3 tysiące złotych/ miesiąc przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Bon dla samozatrudnionych realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zostanie uruchomiony w połowie sierpnia.

Szczegóły programu TUTAJ

Źródło: www.malopolska.pl