Granty dla podkarpackich firm dotkniętych COVID

W sierpniu 2020 rusza nabór wniosków o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy skierowany do firm małych i mikro, w tym samozatrudnionych z terenu województwa podkarpackiego. Bezzwrotna pomoc na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z zachowaniem płynności finansowej będzie przyznawana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Na wsparcie przeznaczono 40 mln zł. Z tego 30 procent dedykowane jest na granty dla branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD. Pomoc kierowana będzie do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymany grant można przeznaczyć na koszty funkcjonowania firmy  tj. np. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Kwota grantu zależy wprost od stanu zatrudnienia w firmie i stanowić będzie iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do maksymalnie trzech miesięcy.  

Osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może liczyć na nawet 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.     

Nabór prowadzony będzie wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku!

Ogłoszenie o naborze będzie dostępne TUTAJ  http://rarr.rzeszow.pl/

Źródło: Województwo Podkarpackie