Tarcza dla samorządów

6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – na dopłaty do inwestycji lokalnych. Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na inwestycje bliskie mieszkańcom, np. szkoły, przedszkola, szpitale czy domy pomocy społecznej. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Efektem Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie przekazanie 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Fundusz będzie wsparciem zarówno dla samorządów, małych i średnich firm oraz mieszkańców. Samorządom fundusz pozwoli na realizację planów oraz zaplanowanych inwestycji, małe i średnie firmy będę realizatorami zadań inwestycyjnych samorządów, natomiast mieszkańcy będę głównymi użytkownikami zrealizowanych inwestycji.

Wojewodowie będą kierować wnioski elektronicznie do Prezesa Rady Ministrów. Środki trafią do samorządów w ciągu kilku tygodni.

Rozpoczęcie naboru wniosków od gmin i powiatów planowane jest na drugą połowę lipca lub pierwszą połowę sierpnia. Terminy składania wniosków i przekazywania środków zostaną określone w uchwale Rady Ministrów.

Wyszukiwarka Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych TUTAJ

Źródło: www.gov.pl