Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Fundacja Wspomagania Wsi wraz ze współpracującymi doradcami pożyczkowymi umożliwia  skorzystanie mikroprzedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego z oferty nowego programu pożyczkowego na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program zawiera udogodnienia związane epidemią Covid 19.

Przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką mogą w ciągu najbliższych 2 lat otrzymać nawet 3 pożyczki o wysokości do 100 000 tys. zł. każda.

Pożyczki udzielane są na:

  1. cele inwestycyjne,
  2. cele obrotowedo wysokości 50% pożyczki,
  3. możliwe jest również finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% kwoty pożyczki.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Okres ten może jednak być wydłużony dla przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata lub działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa.

-> W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną możliwe jest wydłużenie karencji w spłacie rat pożyczki o kolejne 6 m-cy (tj. do maksimum 12 miesięcy) na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy.  Zasada ta obowiązuje do 31.12.2020 r.

Wysokość oprocentowania ustalana jest na warunkach:

  1. rynkowych – według stopy referencyjnej ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej plus marża związana z stopniem ryzyka od 1 % do 2 %,
  2. preferencyjnych w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata i inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji:
    1. 50% stopy bazowej z dnia udzielenia − dla inwestycji w przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
    2. stopy bazowej z dnia udzielenia − dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko- pomorskiego.

 

-> W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiczną, na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy wysokość  oprocentowania na warunkach rynkowych może ulec zmniejszeniu również  dla pożyczkobiorców działających na rynku od 3 do 5 lat. 
Zasada obowiązuje do 31.12.2020 r.

Dokumenty do pobrania i dane kontaktowe z Doradcami Pożyczkowymi TUTAJ