Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA, marzec – czerwiec 2022 r.

Sześć nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin odbędzie się w ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Szkolenia realizowane są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Fundację Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.)).

Czytaj więcej: Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA, marzec – czerwiec 2022 r.

Program Inwestycji Strategicznych - Polskie Uzdrowiska

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Czytaj więcej: Program Inwestycji Strategicznych - Polskie Uzdrowiska

Od 1 marca rusza nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać preferencyjne pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się niskim  oprocentowaniem (tylko 2,5%), brakiem kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich, a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Czytaj więcej: Od 1 marca rusza nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Małopolska – nabór wniosków w zakresie małej retencji

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza w terminie do 15 stycznia 2022 roku do składania wniosków o dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól do kwoty 50 000 zł.  Dofinansowanie dotyczy projektów o parametrach od 100 do 10 000 m2, służącym potrzebom rolnictwa. 

Czytaj więcej: Małopolska – nabór wniosków w zakresie małej retencji