Małopolska – nabór wniosków w zakresie małej retencji

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza w terminie do 15 stycznia 2022 roku do składania wniosków o dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól do kwoty 50 000 zł.  Dofinansowanie dotyczy projektów o parametrach od 100 do 10 000 m2, służącym potrzebom rolnictwa. 

Czytaj więcej: Małopolska – nabór wniosków w zakresie małej retencji

Własny biznes na Platformie Startowej

Osoby, które mają pomysł na innowacyjny start-up na bardzo wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z oferty Platform Startowych. Z sześciu podmiotów realizujących program w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obecnie nabór prowadzi jedna platforma – Wschodni Akcelerator Biznesu obejmująca województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program dedykowany jest szczególnie branżom: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze.

Czytaj więcej: Własny biznes na Platformie Startowej

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – pożyczki dla turystyki

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Czytaj więcej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – pożyczki dla turystyki