100 mln złotych na innowacje w rolnictwie

10 września 2020 r. ruszył konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  „Szybka ścieżka Agrotech” w ramach poddziałania 7/1.1.1/2020 programu Inteligentny Rozwój. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Wsparcie w ramach „Szybkiej ścieżki Agrotech” otrzymają projekty nowatorskie przynajmniej na rynku krajowym, prowadzone w regionach słabiej rozwiniętych z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Warunkiem koniecznym dla otrzymania wsparcia jest zobowiązanie do wdrożenia  rozwiązania stanowiącego wynik projektu na rynek. Projekty mogą dotyczyć automatyzacji i robotyzacji w rolnictwie, mechanizacji w rolnictwie, efektywnej digitalizacji produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, żywności innowacyjnej, biotechnologii rolniczej, bioenergii i biomateriałów. Dotacje pokryją koszty prowadzenia badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i przedwdrożeniowych.

Szczegółowy zakres tematyczny TUTAJ.

Wnioski o dotacje można składać do 6 listopada 2020.

Więcej informacji i regulamin konkursu TUTAJ.

Źródło:   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

 

Bezpłatne warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorców

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerami regionalnymi przygotowało dla przedsiębiorców z sektora MŚP cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Program warsztatów dotyczy znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju i możliwości wykorzystania wsparcia na projekty innowacyjne ważne z punktu widzenia regionu, w którym będą odbywać się warsztaty.

Czytaj więcej: Bezpłatne warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorców

Poradnik podatnika – platforma wiedzy o finansach i biznesie

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na światową i polską gospodarkę, ale również na codzienne funkcjonowanie społeczeństw i firm. Resort finansów uruchomił pomocne narzędzie, czyli ogólnodostępny portal – Poradnik Podatnika. Poradnik jest formą wsparcia dla przedsiębiorców - znajduje się tam ekspercka wiedza w postaci artykułów, webinariów, podcastów i narzędzi diagnostycznych, które sprawdzają sytuację firmy i jej potrzeby.

Czytaj więcej: Poradnik podatnika – platforma wiedzy o finansach i biznesie

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszanie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01