Poradnik podatnika – platforma wiedzy o finansach i biznesie

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na światową i polską gospodarkę, ale również na codzienne funkcjonowanie społeczeństw i firm. Resort finansów uruchomił pomocne narzędzie, czyli ogólnodostępny portal – Poradnik Podatnika. Poradnik jest formą wsparcia dla przedsiębiorców - znajduje się tam ekspercka wiedza w postaci artykułów, webinariów, podcastów i narzędzi diagnostycznych, które sprawdzają sytuację firmy i jej potrzeby.

Czytaj więcej: Poradnik podatnika – platforma wiedzy o finansach i biznesie

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszanie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01

Przewodnik podatkowy COVID-19

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik „Objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Objaśnienia kierowane są do przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów, innowatorów i obywateli, ponieważ każda z tych grup była adresatem zmian w przepisach, które wprowadzone zostały w czasie pandemii.

Czytaj więcej: Przewodnik podatkowy COVID-19

UOKiK dla przedsiębiorców

W związku z epidemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy doświadczają obecnie licznych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, nadprzeciętnego popytu na niektóre towary i usługi przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na inne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej przygotował małe poradniki informacyjne dotyczące pomocy świadczonej dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej: UOKiK dla przedsiębiorców