„Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości” – publikacja elektroniczna

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia opracowanie elektroniczne pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości” opracowane w ramach operacji pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Celem operacji jest wsparcie rozwoju miejscowości obszarów górskich i podgórskich poprzez upowszechnienie  wiedzy i  dobrych praktyk z zakresu wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju  inicjatyw przedsiębiorczych. Przedmiotem operacji jest identyfikacja, gromadzenie i upowszechniane przykładów rozwoju działań przedsiębiorczych  na  obszarach górskich w oparciu o walory naturalne i zasoby lokalne, w tym służących realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół autorski pracowników Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Znajdziecie w nim Państwo prezentację i analizę licznych przykładów dobrych praktyk przedsiębiorczych realizowanych na obszarach górskich i podgórskich.

Publikacja do pobrania  na stronie CDR Oddział w Krakowie www.cdr.gov.pl/krakow w zakładce ‘wydawnictwa’.