Wsparcie w ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej

Osoby, które poniosły biznesową porażkę, ale chcą ponownie spróbować swoich sił w biznesie mają ostatnią szansę na wzięcie udziału w programie „Akademia pozytywnej zmiany”. Inicjatywa zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze odpowiadające ich potrzebom, ułatwiające powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

Projekt „Akademia pozytywnej zmiany„ jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Ostatni nabór do projektu rusza 1 czerwca. Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze dla właścicieli firm, którzy chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą.

Program projektu obejmuje:

Etap I – Szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych

Etap II – Indywidualna analiza dotycząca potrzeb rozwojowych

Etap III – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa

Etap IV – Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych

Etap V – Indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Etap VI – Doradztwo psychologiczne i coaching

Wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej informacji TUTAJ


Źródło: PARP